VERSENYEINK 2017-ben

2017.05.06. Tavasz Kupa agility verseny – Erdőkertes

2017.06.03. Nyárindító Kupa agility verseny – Erdőkertes

2017.07.08. VIII. Smaragd Kupa agility verseny – Erdőkertes

2017.08.12-13. XIII. Veres Kupa agility verseny – Erdőkertes

2017.09.23. V. Állati Nagy Verseny agility verseny – Erdőkertes